SEXUELLA ÖVERGREPP GER SKADOR I KROPPEN OCH SJÄLEN OCH DET BEHÖVER BEARBETAS PÅ OLIKA SÄTT

ASOV Stockholm verkar för att ingen kvinna ska behöva utsättas för våld och sexuella övergrepp i nära relationer eller i samhället i övrigt.

 

Om någon har blivit utsatt för våld ska det finnas en möjlighet att få hjälp och stöd. Det finns en normalisering av mäns våld mot kvinnor som tycks vara accepterat inom myndigheter som t. ex domstolsväsendet.

 

Detta gör att många utsatta avstår från att anmäla övergrepp eftersom det är psykiskt påfrestande och sällan leder till att någon döms.

 

ASOV Stockholms volontärer har en uppsökande verksamhet där vi  informerar om sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter och om sexuellt våld, våld i nära relationer och jämställdhet.

 

ASOV Stockholm erbjuder personligt telefonstöd för att öka människors kunskap och motivation att söka hjälp vid behov.