INTERNATIONELLA SAMFUNDET  KLASSAR SYSTEMATISKA  VÅLDTÄKTER I KRIG SOM BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

ASOV Stockholm är en humanitär, kulturell, och ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och har som huvuduppgift att arbeta för att skapa en meningsfull tillvaro för afrikanska unga tjejer och kvinnor som bor i Sverige och i DR Kongo.

 

Förenings syfte är:

Att bedriva förebyggande (informations-) verksamheter mot hiv/aids andra sexuellt överförbara sjukdomar, våld i nära relation, genus, tvång giftermål.

 

Att verka förebyggande för våld mot kvinnor.

 

Att bedriva stödjande verksamheter riktade till hivpositiva och närstående.

 

Att bedriva förebyggande arbete riktade till afrikanska tjejer i riskzon.

 

Att ordna kultur- och fritidsaktiviteter för medlemmar och deras vänner.

 

Att verka för demokrati och ökande jämställdhet mellan könen och stärka tjejer och kvinnor.

 

Att verka för ett ökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan organisationer i Sverige, Europa och Afrika.

 

ASOV Stockholm är en systerorganisation till den kongolesiska organisationen ASOV (Association des Assistance Socaile aux Veuves et Orphelins) som är en kooperativ kvinnoorganisation. ASOV startade i östra Kongo i staden Uvira 2009 och har sedan dess vuxit på flera platser i både Sverige och i Afrika.  

 

ASOV startades av änkor och ensamstående kvinnor för att kunna ge stöd till varandra då många av dem blivit utstötta av sina familjer. Det kan vara på grund av att de blivit utsatta för sexuellt våld, eller att dem själva eller deras män är hivpositiva.

 

Förutom att vara ett viktigt socialt skyddsnät för utsatta kvinnor och barn i samhället verkar också ASOV för att minska spridningen av hiv i samhället och bekämpa stigmatisering av hivpositiva genom att informera allmänheten.

  • Facebook App Icon
  • YouTube App Icon