HIV/AIDS SITUATIONEN I ÖSTRA KONGO

 

Nästan alla Östra Kongobor har drabbats av krigen på något sätt. Människor måste nu få möjligheter att förbättra sina levnadsförhållanden och få en chans att förändra sin situation.

 

Demokratiska republiken Kongo är ett av världens rikaste länder räknat i naturresurser (så som guld, diamanter och mineraler). Trots detta lever stora delar av de cirka 60 miljoner invånarna i stor fattigdom.

 

Decennier av diktatur, vanstyre och ett inbördeskrig som slutade 2004 har följts av plundringar av väpnade grupper. Civilbefolkningen drabbas ofattbart hårt och det finns varken fungerande armé eller polis.

 

Hiv/aidssituationen är väldigt allvarlig i hela regionen. I östra DRK har smittspridningen ökat markant under senare åren på grund av kriget dåliga och nästan obefintliga resurser för att kunna hantera detta.

 

Siffrorna på General Hospital där de testade sjuka och gravida. Statistiken visade att 7,5 % av dem som testades bar på hiv-viruset. Då mer än fem procent av befolkningen bär på en smitta betecknas det som ”galopperande epidemi”.

 

Och antalet kan vara mycket högre än statistiken från sjukhuset visar eftersom en stor del av befolkning i östra Kongo inte har tillgång till hivtest. Till exempel visade en Utrikespolitiska institutet i The World Fact Book att en undersökning i Goma 

(region norr om Uvira) att 20 % av befolkningen där bar på hiv.

 

FN:s Aidsorgan, beräknar att omkring en miljon kongolesiska barn är föräldralösa sedan föräldrarna avlidit i Aids.