SAMVERKAN

 

ASOV Stockholms samarbetsorganisationer är bland annat Afrojam Kultur förening, Dada Afrika, Global Congo Diaspora, Alliance Vision med flera. ASOV Stockholm och dess samarbetsorganisationer väcker redan idag intresse och kan visa att det är lättare att driva stärkande arbetet tillsammans med andra. 

 

I RDKongo  ASOV, Dada Afika RDKongo, AASU och MGT tillsammans ska dessa organisationer vidareutveckla metoder för att prata om sexualitet, normer, sexuellt våld, HBTQ, sexuellt överförbara sjukdomar (STI) som hiv/aids samt ta upp grundläggande på skolor, arbetsplatser och i hemmiljö i fyra byar runt Uvira området och Bukavu.

 

Organisationerna har som mål att förebygga hiv och STI och stigma genom upplysning. Hiv/aids påverkar hela samhället men mest drabbade är oftast kvinnor och barn. Kvinnor är särskilt utsatta då de har mindre resurser än män för prevention och behandling.

 

Dessutom saknar de legal makt både i hemmet och i samhället. Kvinnorna i sin tur har huvudansvar för omsorg för barnen och därigenom drabbas barnen hårt.

 

Det sexuella våldet som finns rapporterat i området har också drabbat kvinnor och flickor mycket hårt både vad gäller smittspridning, fysiska och psykologiska skador samt de sociala problemen som detta medför.

  • Facebook App Icon
  • YouTube App Icon